WorldTech, s.r.o. — our future is your tomorrow

Služby » Web programming » Technologie

Ilustrační fotografie

Dnešní svět IT nabízí nepřeberné množství technologií, které se používají pro vývoj webových aplikací. Z tohoto téměř nekonečného seznamu vybereme ty, které by nejvíce vyhovovaly Vaším požadavkům a očekáváním.

V současné chvíli používáme tyto technologie:
  • XHTML — novější norma jazyka HTML, který slouží k prezentaci dat nebo textů
  • DHTML — spojením jazyka HTML a JavaScript lze vytvořit dynamičtější aplikace
  • CSS 2.1 — technologie sloužící k formátování datového obsahu prezentace
  • Microsoft® Silverlight™  — technologie pro tvorbu interaktivních webových aplikací
  • ASP.NET — dynamický scriptovací jazyk nové verze
  • SQL server  — všestranné, integrované a komplexní řešení pro data
  • IIS 7  — internetová informační služba (webový server)
  • JavaScript — klientský scriptovací jazyk pro dynamické aplikace