WorldTech, s.r.o. — our future is your tomorrow

O nás

Historie

Společnost WorldTech, s.r.o. vznikla počátkem roku 2004 jako nová, dynamicky se rozvíjející firma se zaměřením na informační technologie a Internet působící v Královéhradeckém kraji. Naším posláním bylo od samého začátku přinášet kvalitní a cenově dostupné produkty a služby koncipované dle moderních trendů.

Koncem měsíce dubna roku 2004 jsme odstartovali náš pilotní projekt — Metropolitní síť města Jaroměře. Cílem tohoto projektu bylo vybudovat v Jaroměři centrální městskou počítačovou síť, která navzájem propojí co možná nejvíce uživatelů, ať už z řad domácností či firem nejen mezi sebou, ale samozřejmě i se světem Internetu.

Na přelomu let 2004 a 2005 jsme navázali spolupráci s Městským úřadem Jaroměře. Výsledkem této spolupráce bylo uvedení nového Informačního portálu města Jaroměře, který se od původních webových stránek odlišoval jak vzhledem, tak i funkcemi. V průběhu roku 2005 jsme vytvořili vnitřní informační systém pro zajištění správy agendy města — WT.sys.

Tyto činnosti si vyžádaly vznik dalších našich produktů a služeb, jako je např. služba WT.cleaner — reakce na aktuální potřeby uživatelů Internetu z důvodu rostoucích problémů s infekcí počítačů nebo služba Networking — správa a dohled nad počítačovou sítí apod.

Současnost

V dnešní hektické době je naší prioritou poskytovat Vám kvalitní produkty a služby, neboť si uvědomujeme, že nikdo z nás nemá času na zbyt a pokud ano, rozhodně ho nechce trávit řešením různých situací vzniklých z nekvalitně poskytnuté služby či vadného výrobku.

V současné době nadále rozvíjíme Metropolitní síť města Jaroměře, která již pokrývá prakticky celé území města a přilehlé části. Síť jsme rozšířili i do okolních obcí. Vzhledem k neustálému vývoji síťových technologií nahrazujeme zastaralé segmenty sítě novými modernějšími zařízeními, abychom pro Vás zajistili kvalitní služby.

Webová aplikace WT.sys doznala značné oblibě, proto jsme se rozhodli pokračovat ve vývoji a dokončili druhou, zcela přepracovanou verzi, doplněnou o nové funkce, které vycházejí z připomínek a postřehů stávajících uživatelů a vývojářů.

Uvědomujeme si, že ne každý má schopnost intuitivně pracovat s výpočetní technikou. I my se neustále učíme novým věcem, doplňujeme si vědomosti a nabýváme zkušeností. Je to přirozený proces celoživotního vzdělávání. Našim zákazníkům se ho snažíme co nejvíce zpříjemnit tím, že ke všem naším produktům a službám poskytujeme možnost proškolení.

Poučili jsme se z vlastních zkušeností při využívání počítače k práci. Známe dobře stavy, kdy v nejméně vhodnou dobu vypoví počítač poslušnost, či přestane fungovat úplně. Proto jsme zřídili havarijní službu, která klientům zajišťuje v kteroukoli hodinu jakýkoli den okamžitý zásah našeho technika. Dle aktuálních možností se snažíme minimalizovat výpadek Vašeho výpočetního systému.

Pevně věříme, že s námi budete spokojeni. Nabízíme široké spektrum produktů a služeb ze kterých si jistě vyberet i Vy.